Domov
O spoločnosti
Naše služby
Aktuality
Kontakt
domov
Pharma Partners s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby s kompletným balíkom riešení pre originálne a generické farmaceutické spoločnosti, ktoré majú záujem etablovať sa alebo ďalej rozšíriť svoje obchodné aktivity na území Slovenska či v krajinách strednej a východnej Európy.
Hlboká znalosť trhu s pochopením jeho dynamiky a lokálnych špecifík tvorí základ našej ponuky strategickej a/alebo taktickej spolupráce každému potenciálnemu klientovi, ktorý hľadá hodnotovo spoľahlivého obchodného partnera.
Inovatívnym a flexibilným prístupom k obvyklým požiadavkám v oblasti "outsourcing" marketingových a predajných služieb umožňujeme našim klientom dosahovať nárast predaja za súčasného zvyšovania profitability a výkonnosti.
S cieľom poskytovať našim klientom integrované a plne prispôsobené komerčné riešenia počnúc uvedením na trh až po uplynutie patentovej ochrany, našu ponuku tvorí široká paleta služieb:
tvorba web stránok - crap.sk