Domov
O spoločnosti
Naše služby
Aktuality
Kontakt
o spoločnosti
Spoločnosť Pharma Partners s.r.o bola založená v roku 2001 s cieľom poskytovať špeciálne konzultačné služby v oblasti marketingu, predaja a obchodných vzťahov rôznym skupinám odborníkov podnikajúcim v rámci farmaceutického priemyslu a zdravotníctva na Slovensku.
Náš manažment získal mimoriadne príležitosti k odbornému rastu a profesionálnemu rozvoju vďaka štrnástim rokom práce a naberania skúseností prevažne v pozíciách riadenia predaja a marketingu, vykonávaných pre slovenský a český trh v medzinárodných spoločnostiach, akými sú Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Fournier Pharma atď.
Naším poslaním je pomáhať partnerom z farmaceutického priemyslu a zdravotníctva dosahovať naplnenie ich vízií a obchodných cieľov vďaka porozumeniu ich špecifických potrieb a výziev a prinášať im úžitok našimi komplexnými akcieschopnými riešeniami a ich bezchybnou realizáciou.
Máme pevnú dôveru a istotu, že naša pracovná filozofia vychádzajúca zo zásad uplatňovania vysokého štandardu hodnôt pri vedení (robiť správne veci) a riadení (robiť veci správne) prinesie naším zákazníkom väčší úžitok a prispeje k nášmu dlhodobému a spoľahlivému partnerstvu.
redakčný systém - crap.sk